Tên Khác
Higanjima: 48 Nichigo Raw
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại