Tên Khác
The God Of High School
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại