Tên Khác
Other World Warrior ; The Dimensional Mercenary ; Two; Dimensional Mercenary
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại