Tên Khác
The Small Sage Will Try Her Best In the Different World from Lv.1!
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại