Tên Khác
Cấm Tình Ngọt Ngào: Hào Môn Đế Thiếu Liêu Thượng Môn
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại