Tên Khác
The Sword Of Princess Gluttony, Gluttony Sword Princess, Boushoku Hi No Ken
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại