Tên Khác
Bluelock, ブルーロック
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại