Tên Khác
0 love flag; zero love flag; The Struggle of a 0 Love Flag Girl; Renai Flag Zero Joshi no Meisou,恋愛フラグ0女子の迷走,恋爱FLAG 0女子的迷航
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại