Tên Khác
Hồi sinh thành Loli cuồng sát
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại