Tên Khác
The Last Rose;
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại