Tên Khác
Kẻ sống sót vua kiếm
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại