Tên Khác
Garbage Hero: A Revenge Story Of A Hero Who Got Summoned To Another World
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại