Tên Khác
+α no Tachi Ichi; +α no Tachiichi; +a no Tachi Ichi; Plus Alpha no Tachi Iichi; Plus Alpha no Tachiichi
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại