Tên Khác
Ajin - Ajin Demi-Human
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại